Do pobrania

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

    - REGULAMIN REKRUTACJI
    - FORMULARZ REKRUTACYJNY DO WYDRUKU
    - FORMULARZ REKRUTACYJNY DO WYPEŁNIENIA
    - ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
    - SŁOWNIK
    - KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
    - KARTA OCENY PREDYSPOZYCJI

KOMPLET DOKUMENTÓW DO POBRANIA

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

    - REGULAMIN  PRZYZNAWANIA WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
    - WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH - DO WYDRUKU
    - WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH - DO WYPEŁNIENIA
    - WZÓR BIZNESPLANU
    - WZÓR BIZNESPLANU - DO WYPEŁNIENIA
    - MINIMALNY ZAKRES WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH OCENY BIZNESPLANU
    - KARTA OCENY BIZNESPLANU
    - ZBIORCZA KARTA OCENY BIZNESPLANU
    - WZÓR UMOWY NA UDZIELENIE WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
    - INFORMACJA O FORMACH ZABEZPIECZEŃ DO UMOWY NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

KOMPLET DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Script logo