Aktualności

Data aktualizacji 12.05.2022

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 30 kwietnia 2022 roku projekt „Zatrudnij się sam! 2 edycja” dobiegł końca. Wsparciem w ramach projektu zostało łącznie objętych 104 osoby, które uczestniczyły w zajęciach szkoleniowo – doradczych, po których wyłoniono łącznie 88 osób, które otrzymały bezzwrotną dotację oraz wsparcie pomostowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wszystkim osobom, które skorzystały ze wsparcia w ramach projektu serdecznie gratulujemy otwarcia własnej firmy i cieszymy się, że zdecydowana większość z powstałych działalności funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Życzymy Państwu wielu sukcesów zawodowych i trzymamy kciuki, aby założone przez Państwa firmy działały jak najdłużej!

Personel Projektu „Zatrudnij się sam! 2 edycja”

 

Data aktualizacji 14.04.2022

Szanowni Państwo,
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych wszyscy pracownicy Firmy Consultor Sp. z o.o. składają najserdeczniejsze życzenia wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom projektu „Zatrudnij się sam! – 2 edycja”. Chcielibyśmy życzyć Państwu zdrowych, pogodnych i spokojnych świąt, spędzonych w gronie najbliższych.
Personel Projektu

 

Data aktualizacji 24.03.2022

II TURA NABORU
Szanowni Państwo,
przypominamy, że 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej przez Państwa upływa od dnia podpisania umowy z firmą Consultor Sp. z o.o., a nie od dnia założenia przez Państwa działalności gospodarczej.

 

Data aktualizacji 08.03.2022

II TURA NABORU
Szanowni Państwo,
przypominamy, że w dalszym ciągu trwają wizyty monitorujące i kontrolujące Państwa działalności gospodarczej. Prosimy o dyspozycyjność i wyrozumiałość w trakcie ustalania terminu wizyty.

 

Data aktualizacji 28.02.2022

II TURA NABORU
Szanowni Państwo,
przypominamy, iż zgodnie z podpisaną przez Państwo umową działalność gospodarcza przez Państwa założona nie może być zawieszona lub zamknięta wcześniej niż 12 miesięcy od podpisania Umowy o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości.

 

Data aktualizacji 10.02.2022

II TURA NABORU
Szanowni Państwo,
przypominam i proszę o przekazanie informacji o tym, kto z Państwa zatrudnił pracownika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej („W przypadku deklaracji zatrudnienia pracownika w ramach założonej działalności gospodarczej Uczestnik projektu zobowiązany jest  niezwłocznie dostarczyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie tj. umowę o pracę (w rozumieniu Kodeksu pracy) i raporty ZUS ZUA czy też raporty ZUS RCA”).

 

Data aktualizacji 28.01.2022

II TURA NABORU
Szanowni Państwo,
przypominamy o terminowym składaniu rozliczeń ze wsparcia pomostowego. Zgodnie z instrukcją macie Państwo na to czas do 5 dnia każdego następnego miesiąca. Wszelkie spóźnienia powodują opóźnienia w wypłacie Państwu wsparcia pomostowego. Bardzo prosimy o terminowość przy składaniu dokumentów.

 

Data aktualizacji 04.01.2022

Szanowni Państwo,
chcielibyśmy poinformować, że biuro projektu jest nieczynne w dniu 07.01.2022 roku. Będziemy dla Państwa ponownie dostępni od 10.01.2022 roku.

 

Data aktualizacji 22.12.2021

 

 

Szanowni Państwo,
chcielibyśmy poinformować, że biuro projektu jest nieczynne w dniu 24.12.2021 roku. Będziemy dla Państwa ponownie dostępni od 27 grudnia 2021 roku.

 

Data aktualizacji 21.12.2021

Z okazji zbliżających Świąt Bożego Narodzenia, wszyscy pracownicy Firmy Consultor Sp. z o.o. składają najserdeczniejsze życzenia wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom projektu „Zatrudnij się sam! 2 edycja”. Chcielibyśmy życzyć Państwu zdrowych, pogodnych i spokojnych świąt, spędzonych w gronie najbliższych, a w nadchodzącym Nowym Roku samych sukcesów osobistych i zawodowych.
Wesołych Świąt!
Personel Projektu

 

Data aktualizacji 03.12.2021

II TURA NABORU
Szanowni Państwo,
w dniu dzisiejszym zakończyło się doradztwo specjalistyczne z zakresu księgowości. Było to już ostatnie doradztwo przewidziane dla Państwa w ramach wsparcia pomostowego niefinansowego. Mamy nadzieję, że udało się Państwu jak najlepiej i jak najowocniej skorzystać z przewidzianego dla Państwa wsparcia.

 

Data aktualizacji 18.11.2021

II TURA NABORU
Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniach od 29.11.2021 do 03.12.2021odbędą się zajęcia z zakresu doradztwa księgowego przewidzianego dla Państwa w ramach wsparcia pomostowego niefinansowego. Trenerki prowadzące zajęcia będą kontaktować się z każdym z Państwa w celu ustalenia terminu spotkania. Prosimy o dyspozycyjność.

 

Data aktualizacji 02.11.2021

II TURA NABORU
Szanowni Państwo,
w dniu dzisiejszym rozpoczęło się doradztwo specjalistyczne z zakresu prawa. Mamy nadzieję, że doradztwo umożliwi Państwu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 

Data aktualizacji 20.10.2021

I i II TURA NABORU
Szanowni Państwo,
przypominamy, iż zgodnie z podpisaną przez Państwo umową działalność gospodarcza przez Państwa założona nie może być zawieszona lub zamknięta wcześniej niż 12 miesięcy od podpisania Umowy o udzielenia wsparcia na rozwój przedsiębiorczości.

 

Data aktualizacji 11.10.2021

II TURA NABORU
Szanowni Państwo,
zajęcia z zakresu doradztwa prawnego i księgowego odbędą się w przyszłych miesiącach. Poszczególni trenerzy będą się z Państwem kontaktować w celu umówienia spotkania.

 

Data aktualizacji 25.09.2021

II TURA NABORU
Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu dzisiejszym rozpoczynają się zajęcia z zakresu doradztwa marketingowego przewidzianego dla Państwa w ramach wsparcia pomostowego niefinansowego. Trener prowadzący zajęcia będzie kontaktował się z każdym z Państwa w celu ustalenia terminu spotkania. Prosimy o dyspozycyjność.

 

Data aktualizacji 15.09.2021

I i II TURA NABORU
Szanowni Państwo,
przypominamy, że w dalszym ciągu trwają wizyty monitorujące i kontrolujące Państwa działalności gospodarczej. Prosimy o dyspozycyjność i wyrozumiałość w trakcie ustalania terminu wizyty.

 

Data aktualizacji 23.08.2021

I i II TURA NABORU
Szanowni Państwo,
przypominamy o terminowym składaniu rozliczeń ze wsparcia pomostowego. Zgodnie z instrukcją macie Państwo na to czas do 5 dnia każdego następnego miesiąca. Wszelkie spóźnienia powodują opóźnienia w wypłacie Państwu wsparcia pomostowego. Bardzo prosimy o terminowość przy składaniu dokumentów.

 

Data aktualizacji 10.08.2021

I TURA NABORU
Szanowni Państwo,
przypominam i proszę o przekazanie informacji o tym, kto z Państwa zatrudnił pracownika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej („W przypadku deklaracji zatrudnienia pracownika w ramach założonej działalności gospodarczej Uczestnik projektu zobowiązany jest  niezwłocznie dostarczyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie tj. umowę o pracę (w rozumieniu Kodeksu pracy) i raporty ZUS ZUA czy też raporty ZUS RCA”).

 

Data aktualizacji 23.07.2021

II TURA NABORU
Szanowni Państwo,
przypominam, że upłynął czas na wydatkowanie dotacji głównej przewidziany dla każdego z Państwa w ramach umowy o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości. Bardzo proszę o terminowe dostarczanie rozliczeń dotacji głównej do Biura Projektu.  

 

Data aktualizacji 06.07.2021

I TURA NABORU
Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że trwają zajęcia z doradztwa księgowego przewidzianego dla Państwa w ramach wsparcia pomostowego niefinansowego. Jest to ostatni rodzaj doradztwa specjalistycznego przewidzianego dla Państwa w ramach projektu. Cieszymy się, że każdemu z Państwa udało się skorzystać z poszczególnego rodzaju doradztwa w zakresie jakiego Państwo potrzebowaliście.

 

Data aktualizacji 28.06.2021

I TURA
Szanowni Państwo,
w lipcu rozpocznie się ostatnie doradztwo specjalistyczne – księgowe przewidziane dla Państwa
w ramach wsparcia pomostowego niefinansowego. Aby usprawnić przebieg zajęć, będą one prowadzone równocześnie przez dwie Panie prowadzące. Bardzo prosimy o odbieranie telefonów w celu sprawnego i szybkiego umawiania spotkań z doradcami.

 

Data aktualizacji 15.06.2021

I i II TURA
Szanowni Państwo,
z racji tego, że zbliża się sezon urlopowy, bardzo prosimy o terminowe rozliczanie się ze wsparcia pomostowego (im szybciej, tym lepiej) w miesiącach wakacyjnych. W przeciwnym wypadku wypłaty mogą być opóźnione.

 

Data aktualizacji 07.06.2021

I TURA
Szanowni Państwo,
od tego tygodnia rozpoczynamy monitoringi Państwa działalności w ramach wizyt monitorujących. Po zakończeniu wszystkich wizyt u każdego z Państwa rozpoczną się wizyty kontrolujące mające na celu sprawdzenie Państwa zakupów. Każdy z Państwa o wizycie zostanie poinformowany odpowiednio wcześniej. W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

 

Data aktualizacji 31.05.2021

I i II TURA
Szanowni Państwo,
informujemy, iż w dniu 04.06.2021 r. (piątek) biuro Consultor Sp. z o.o. będzie zamknięte. W związku z tym rozliczenie wsparcia pomostowego możecie Państwo spokojnie dostarczyć w poniedziałek tj. 7 czerwca 2021 roku. Za niedogodności przepraszamy!

 

Data aktualizacji 24.05.2021

I i II TURA
Szanowni Państwo,
bardzo prosimy, by nie dokonywać zwrotów niewydatkowanych środków ze wsparcia pomostowego przed sprawdzeniem zestawienia. Błędy w rozliczeniach pojawiają się często w związku z czym zwracane przez państwa środki bywają nieadekwatne.
Zwroty powinny być dokonane po otrzymaniu maila, w którym podana będzie dokładna kwota i nr konta bankowego.

 

Data aktualizacji 11.05.2021

I TURA
Szanowni Państwo,
powoli dobiega końca doradztwo marketingowe realizowane w ramach wsparcia pomostowego niefinansowego. Następnym rodzajem wsparcia będzie doradztwo prawne. Bardzo prosimy o odbieranie telefonów, ponieważ będzie się z Państwem kontaktowała doradczyni w celu umówienia spotkania.

 

Data aktualizacji 05.05.2021

I TURA
Szanowni Państwo,
trwa w tej chwili doradztwo specjalistyczne podzielone na bloki z uwzględnieniem Państwa preferencji. Bardzo prosimy o sprawne ustalanie spotkań z poszczególnymi Trenerami.

Ponadto, przypominam i proszę o przekazanie informacji o tym, kto z Państwa zatrudnił pracownika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej („W przypadku deklaracji zatrudnienia pracownika w ramach założonej działalności gospodarczej Uczestnik projektu zobowiązany jest  niezwłocznie dostarczyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie tj. umowę o pracę (w rozumieniu Kodeksu pracy) i raporty ZUS ZUA czy też raporty ZUS RCA”).

 

Data aktualizacji 26.04.2021

II TURA NABORU
Szanowni Państwo,
w związku z otrzymaniem przez Państwa środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, poniżej przedstawiamy informację w jaki sposób powinno nastąpić jego prawidłowe rozliczenie.

Rozliczenie środków finansowych następuje poprzez złożenie:
1.    Szczegółowego zestawienia wydatków inwestycyjnych, których zakup został dokonany w ramach wsparcia finansowego
2.    Oświadczenia o dokonaniu zakupów inwestycyjnych
3.    Oświadczenia potwierdzającego, iż w wykazanych wydatkach inwestycyjnych wykazane kwoty są kwotami netto tj. bez podatku od towaru i usług
4.    Kopie faktur/umów wynikających z zestawienia,
5.    Potwierdzenia zapłaty do każdej z transakcji kartą/przelewem lub potwierdzenie odbioru gotówki.
Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w terminie 30 dni po upływie miesiąca, w którym nastąpiło zakończenie realizacji inwestycji.

Przypominamy, że każdy z Państwa ma czas na wydatkowanie środków w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od momentu podpisania umowy. Dokładny termin wydatkowania środków został zawarty w umowie na otrzymanie wsparcia finansowego, którą Państwo podpisali.

Dokumenty - Wsparcie finansowe

 

Data aktualizacji 23.04.2021

II TURA NABORU
Szanowni Państwo,
w związku z otrzymaniem przez Państwa pierwszego wsparcia pomostowego finansowego za miesiąc maj 2021 poniżej przedstawiamy informację w jaki sposób należy rozliczać się ze wsparcia bieżącego jak i w kolejnych miesiącach otrzymywania przez Państwa wsparcia.

Rozliczenie środków następuje poprzez złożenie:
1.    Szczegółowego zestawienia zakupów dokonanych w ramach wsparcia pomostowego
2.    Oświadczenia o dokonaniu zakupów ze środków wsparcia pomostowego
3.    Oświadczenia potwierdzającego, iż w wykazanych wydatkach dotyczących wsparcia pomostowego wykazane kwoty są kwotami netto tj. bez podatku od towaru i usług
4.    Potwierdzenia opłacenia składek ZUS
5.    Kopie faktur potwierdzonych za zgodność z oryginałem wynikających z przedstawionego formularza rozliczeniowego
6.    Potwierdzenia zapłaty przelewów/płatności gotówkowych dla faktur przedstawionych w tabeli – najlepiej potwierdzenie pojedynczych transakcji, może być też wyciąg za cały miesiąc z konta z zaznaczonymi transakcjami.
Zobowiązanie, którego dotyczy wydatek powinno dotyczyć miesiąca, za który przysługuje rozliczana transza wsparcia pomostowego tj. data wystawienia dokumentu oraz data zapłaty powinna dotyczyć tego samego miesiąca.
Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w biurze projektu w terminie do 5 dnia kalendarzowego po upływie miesiąca, za który przysługiwała dana transza wsparcia pomostowego.

Dokumenty - Wsparcie pomostowe

 

Data aktualizacji 09.04.2021

II TURA NABORU
Szanowni Państwo,
podpisywanie umów odbywać się będzie w siedzibie firmy Consultor Sp z o.o. w dniach od 12 kwietnia 2021 roku do 20 kwietnia 2021 r. w godzinach 09:00 - 16:00. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, każda osoba musi zgłosić się w wyznaczonym dniu o wskazanej godzinie (termin otrzyma każdy z Państwa indywidualnie na maila). Proszę dostosować się do wskazanego terminu. Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny proszę o przybycie na podpisanie umowy w maseczce (tyczy się to również poręczyciela, jeżeli taką formę zabezpieczenia Państwo wybierzecie). Osoby bez maseczki oraz temperaturą powyżej 37,2 C nie zostaną wpuszczone do biura na podpisanie umowy. Ponadto, jeżeli ktoś z Państwa bądź poręczycieli w ciągu 14 dni przed podpisaniem umowy przebywał na kwarantannie bądź miał styczność z osobą zarażoną, proszę o kontakt – będziemy wyznaczać nowy termin podpisania umowy.

Poniżej wskazuję, jakie kroki musicie Państwo podjąć przed podpisaniem umowy:

1. Proszę o wybór formy zabezpieczenia do umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. Obligatoryjnie, każdy z Państwa jako osoba rekomendowana do otrzymania dotacji bezzwrotnej musi podpisać deklarację wekslową oraz weksel in blanco. Ponadto, musicie Państwo wybrać jeszcze jedną formę zabezpieczenia z tych dostępnych tj. poręczenie osoby fizycznej, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. W pliku na temat informacji o formie zabezpieczenia wymienione są wymogi, jakie musi spełnić poręczyciel oraz z jakimi dokumentami musi stawić się na podpisanie umowy. Proszę o uważne zapoznanie się z tym dokumentem, ponieważ brak wskazanych dokumentów będzie skutkował niepodpisaniem umowy w wyznaczonym terminie.

2. W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie poręczenia osoby fizycznej należy stawić się w dniu podpisania umowy wraz z poręczycielem oraz wymaganymi dokumentami dotyczącymi poręczyciela.

3. Proszę o zarejestrowanie działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tj. CEIDG.

W dniu podpisania umowy Państwa działalność musi być już zarejestrowana i musi widnieć w systemie jako aktywna.

UWAGA!!! Wymagany w projekcie okres 12 miesięcy prowadzonej działalności liczony będzie od dnia podpisania umowy. Wszelkie wydatki ponoszone w ramach prowadzonej działalności będą kwalifikowalne od dnia podpisania umowy na podpisanie dofinansowania (data wystawienia = data zapłaty – wszystkie faktury i rachunki muszą być z datami kwietniowymi po dniu podpisania umowy).

4. Proszę o założenie konta bankowego (firmowego). Konto to nie może być kontem powiązanym z Państwa kontem osobistym oraz nie może być rachunkiem oszczędnościowym. Konto bankowe firmowe służyć będzie do wypłaty dotacji głównej oraz wsparcia pomostowego. W dniu podpisania umowy proszę stawić się z numerem konta bankowego oraz umową założenia takiego rachunku (konto musi być założone na firmę).

Informacja o formach zabezpieczeń do umowy na otrzymanie wsparcia finansowego

 

Data aktualizacji 09.04.2021

II TURA NABORU
Szanowni Państwo,
informujemy, że Komisja Oceny Wniosków zakończyła swoją pracę odnośnie rozpatrywania odwołań złożonych w czasie procedury odwoławczej. W załączniku znajduje się ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach projektu „Zatrudnij się sam! 2 edycja”.

 

Data aktualizacji 01.04.2021

Szanowni Państwo,
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych wszyscy pracownicy Firmy Consultor Sp. z o.o. składają najserdeczniejsze życzenia wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom projektu „Zatrudnij się sam! 2 edycja”. Chcielibyśmy życzyć Państwu zdrowych, pogodnych i spokojnych świąt, spędzonych w gronie najbliższych.
Personel Projektu

 

Data aktualizacji 29.03.2021

II TURA NABORU
Szanowni Państwo,
Komisja Oceny Wniosków zakończyła swoją pracę dotyczącą oceny Państwa wniosków na przyznanie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanami. W załączniku znajduje się wstępna lista Uczestników rekomendowanych do otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie i prowadzenie działalności w ramach projektu „Zatrudnij się sam! 2 edycja”.

Lista podstawowa uczestników rekomendowanych do otrzymania dofinansowania

 

Data aktualizacji 22.03.2021

II TURA NABORU
Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu dzisiejszym swoje prace rozpoczęła Komisja Oceny Wniosków. Komisja będzie oceniała Państwa wnioski o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości do 24 marca 2021 roku (włącznie). Następnie zostaniecie Państwo poinformowani zarówno drogą mailową, jak również poprzez wywieszenie listy na stronie internetowej projektu i w biurze projektu o wynikach obrad Komisji.

 

Data aktualizacji 23.02.2021

II TURA NABORU
Szanowni Państwo,
informujemy iż  w dniach od 8 marca do 17 marca 2021 roku do godziny 16.00 przyjmujemy wnioski o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego  (Załącznik nr 5).
Wnioski składane  powinny być wraz z biznesplanem opracowanym na podstawie - Załącznik nr 6.   

Wnioski należy złożyć do siedziby firmy tj.:
Consultor Sp. z o.o.
ul. Mieszka I 6,
20-610 Lublin

lub wysłać na podany adres pocztą/kurierem.
Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach wypełnionych elektronicznie - dwóch oryginałach lub oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, w terminie wskazanym przez Beneficjenta. Oryginał dokumentu musi być podpisany  we skazanym miejscu i parafowany na każdej stronie. Kopia dokumentu musi  zawierać na każdej stronie zapis "za zgodność z oryginałem", datę oraz podpis  lub dokument musi posiadać ponumerowane strony, na pierwszej stronie zapis "za zgodność z oryginałem” od str......do str..... datę oraz podpis, pozostałe strony muszą być zaparafowane.

BIZNESPLANY POWINNY BYĆ TRWALE SPIĘTE POPRZEZ ZŁOŻENIE ICH W DWÓCH ODDZIELNYCH SKOROSZYTACH WRAZ Z WNIOSKIEM O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWGO I POMOSTOWEGO ORAZ POZOSTAŁYMI WMAGANYMI DOKUMENTAMI.


Każdy Uczestnik/ Uczestniczka Projektu otrzyma poświadczenie wpływu Wniosku.
Wraz z Wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego należy złożyć następujące dokumenty:
1.    Zaświadczenie o ukończeniu etapu szkoleniowo – doradczego
2.    Biznesplan
3.    Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis
4.    Oświadczenie o akceptacji Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości
5.    Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków
6.    Oświadczenie o niekwalifikowalności VAT
7. Wypełniony formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Uwaga!!! Beneficjent (Uczestnik Projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej co do zasady powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji. Natomiast, środki finansowe zostaną przekazane dopiero w momencie podpisania Umowy o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości.


Do pobrania:
1.    Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis
2.    Oświadczenie o akceptacji Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości
3.    Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków
4.    Oświadczenie o niekwalifikowalności VAT
5.    Katalog podstawowych wydatków w ramach wsparcia pomostowego
6.    Lista identyfikatorów gmin
7.    Załącznik nr 5 – Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego  
8.    Załącznik nr 6 -  Biznesplan
9.    Załącznik nr 4 – Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości
10. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
11. Wzór formularza informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

Data aktualizacji 22.02.2021

II TURA NABORU
Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem w dniu 9 lutego 2021 r. na stronie Głównego Urzędu Statystycznego kwoty przeciętnego wynagrodzenia brutto w czwartym kwartale 2020 roku, informujemy, iż wnioskowana kwota bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości nie może przekroczyć aktualnie obowiązującej 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, tj. 32 747, 88 zł brutto (5457,98 zł x 6 miesięcy).

 

Data aktualizacji 08.02.2021

II TURA NABORU
Szanowni Państwo,
trwają zajęcia z  „ABC przedsiębiorczości”, następnie odbędziecie Państwo zajęcia z doradztwa indywidualnego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, na koniec odbędą się jeszcze krótkie zajęcia grupowe z tego zakresu. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

 

Data aktualizacji 03.02.2021

II TURA NABORU
Szanowni Państwo,
chcielibyśmy poinformować, że uzyskaliśmy zgodę z Urzędu Marszałkowskiego na przeprowadzenie zajęć grupowych w formie zdalnej. W związku z tym prosimy o sprawdzanie skrzynki poczty elektronicznej, ponieważ mailowo zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie i harmonogramie realizacji wsparcia szkoleniowo – doradczego.

 

Data aktualizacji 27.01.2021

II TURA NABORU
Szanowni Państwo,
W chwili obecnej oczekujemy już tylko na zgodę Urzędu Marszałkowskiego na przeprowadzenie dla Państwa szkoleń w formie zdalnej. Jak tylko ją otrzymamy automatycznie przesyłamy Państwu harmonogram oraz wszelkie informacje odnoszące się do sposobu realizacji zajęć. Bardzo przepraszamy za to przedłużające się oczekiwanie oraz prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości.

 

Data aktualizacji 20.01.2021

II TURA NABORU
Szanowni Państwo,
przypominamy, że osoby posiadające status osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w ewidencji urzędów pracy bądź osoby bierne zawodowo zobligowane są do dostarczenia zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nieodprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Osoby, które powinny je dostarczyć zostały o tym poinformowane drogą mailową. Prosimy o wywiązanie się z prośby o jego dostarczenie.

 

Data aktualizacji 15.01.2021

II TURA NABORU
Szanowni Państwo,
chcielibyśmy poinformować, że z uwagi na zaistniałą sytuacje epidemiologiczną w kraju podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu dla Państwa zajęć grupowych tj. ABC przedsiębiorczości oraz grupowe doradztwo mające na celu podsumowanie wszystkich zajęć i poruszenie pojawiających się wątpliwości, problemów każdego uczestnika w zakresie pisania i prowadzenia działalności zostaną przeprowadzone w formie zdalnej (tj. online). Wszelkie informacje odnośnie tego jak będą się one odbywały i w jakim czasie otrzymacie Państwo indywidualnie na e-mail. Doradztwo indywidualne z doradcą zawodowym odbędzie się w formie stacjonarnej. W tym przypadku również zostaniecie o wszystkim Państwo poinformowani mailowo, dlatego prosimy o sukcesywne sprawdzanie skrzynki odbiorczej oraz folderu SPAM poczty elektronicznej.

 

Data aktualizacji 23.12.2020

Szanowni Państwo,
w załączniku przedstawiamy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu po zakończonej procedurze odwoławczej.
Wszystkim zakwalifikowanym Uczestniczkom oraz Uczestnikom, serdecznie gratulujemy!
O dalszych etapach realizacji projektu będzie Państwo informowani mailowo i telefonicznie.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, zachęcamy do kontaktu.

Szanowni Państwo,
chcielibyśmy poinformować, że biuro projektu jest nieczynne w dniu 24.12.2020 roku. Będziemy dla Państwa ponownie dostępni od 28 grudnia 2020 roku.

Z okazji zbliżających Świąt Bożego Narodzenia, wszyscy pracownicy Firmy Consultor Sp. z o.o. składają najserdeczniejsze życzenia wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom projektu „Zatrudnij się sam! 2 edycja”. Chcielibyśmy życzyć Państwu zdrowych, pogodnych i spokojnych świąt, spędzonych w gronie najbliższych, a w nadchodzącym Nowym Roku samych sukcesów osobistych i zawodowych.
Wesołych Świąt!
Personel Projektu

Data aktualizacji 16.12.2020

II TURA NABORU
Szanowni Państwo,
w załączniku zamieszczamy zaktualizowaną listę (rezerwową mężczyzn). Inne oceny nie uległy zmianie.

Lista rankingowa

 

Data aktualizacji 11.12.2020

II TURA NABORU
Szanowni Państwo,
w załączonym pliku LISTA RANKINGOWA znajduje się lista osób, które na podstawie punktów (średniej z ocen merytorycznych, punktów premiujących oraz opinii doradcy zawodowego) zostały zakwalifikowane do projektu „Zatrudnij się sam! 2 edycja”. Wszystkim osobom, które zostały przyjęte – serdecznie gratulujemy. Jednocześnie, przypominamy, że rozbieżność punktowa na liście rankingowej oraz liście rezerwowej wynika z zapisów we wniosku tj. do projektu zostaje przyjętych 52 osoby z czego 29 osób stanowią kobiety, a 23 osoby mężczyźni. Niestety, z uwagi na problemy, które wystąpiły w trakcie pierwszego naboru w obecnej turze wskazana rozbieżność kształtuje się następująco: zostanie przyjętych 52 osoby z czego 33 osoby stanowią kobiety, a 19 osób stanowią mężczyźni. W przypadku rezygnacji osoby z udziału w projekcie, przyjęta zostaje pierwsza osoba z listy rezerwowej z największą liczbą punktów oraz deklaracją zatrudnienia pracownika w przeciągu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt mailowy.

 

Data aktualizacji 16.11.2020

I TURA NABORU
Szanowni Państwo,
jesteśmy po podpisaniu umów o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości. W dwóch kolejnych aktualizacjach zamieszczamy informacje odnośnie rozliczania dotacji głównej oraz wsparcia pomostowego.

Szanowni Państwo,
w związku z otrzymaniem przez Państwa środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, poniżej przedstawiamy informację w jaki sposób powinno nastąpić jego prawidłowe rozliczenie.

Rozliczenie środków finansowych następuje poprzez złożenie:
1.    Szczegółowego zestawienia wydatków inwestycyjnych, których zakup został dokonany w ramach wsparcia finansowego
2.    Oświadczenia o dokonaniu zakupów inwestycyjnych
3.    Oświadczenia potwierdzającego, iż w wykazanych wydatkach inwestycyjnych wykazane kwoty są kwotami netto tj. bez podatku od towaru i usług
4.    Kopie faktur/umów wynikających z zestawienia,
5.    Potwierdzenia zapłaty do każdej z transakcji kartą/przelewem lub potwierdzenie odbioru gotówki.
Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w terminie 30 dni po upływie miesiąca, w którym nastąpiło zakończenie realizacji inwestycji.
Przypominamy, że każdy z Państwa ma czas na wydatkowanie środków w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od momentu podpisania umowy. Dokładny termin wydatkowania środków został zawarty w umownie na otrzymanie wsparcia finansowego, którą Państwo podpisali.
W załączniku przesyłamy Państwu wzory w/w dokumentów oraz szczegółową instrukcję rozliczania się z otrzymanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

DO POBRANIA:
Formularz rozliczania wsparcia finansowego
Instrukcja rozliczania wsparcia finansowego
Opis kopii dokumentu finansowego
Oświadczenie o wydatkowaniu dotacji inwestycyjnej w kwotach netto
Oświadczenie o wydatkowaniu dotacji inwestycyjnej zgodnie z biznesplanem
Oświadczenie sprzedawcy używanego środka trwałego
Protokół zdawczo – odbiorczy

Szanowni Państwo,
w związku z otrzymaniem przez Państwa pierwszego wsparcia pomostowego finansowego za miesiąc listopad 2020 poniżej przedstawiamy informację w jaki sposób należy rozliczać  się ze wsparcia bieżącego jak i w kolejnych miesiącach otrzymywania przez Państwa wsparcia.

Rozliczenie środków następuje poprzez złożenie:
1.    Szczegółowego zestawienia zakupów dokonanych w ramach wsparcia pomostowego
2.    Oświadczenia o dokonaniu zakupów ze środków wsparcia pomostowego
3.    Oświadczenia potwierdzającego, iż w wykazanych wydatkach dotyczących wsparcia pomostowego wykazane kwoty są kwotami netto tj. bez podatku od towaru i usług
4.    Potwierdzenia opłacenia składek ZUS
5.    Kopie faktur potwierdzonych za zgodność z oryginałem wynikających z przedstawionego formularza rozliczeniowego
6.    Potwierdzenia zapłaty przelewów/płatności gotówkowych dla faktur przedstawionych w tabeli – najlepiej potwierdzenie pojedynczych transakcji, może być też wyciąg za cały miesiąc z konta z zaznaczonymi transakcjami.
Zobowiązanie, którego dotyczy wydatek powinno dotyczyć miesiąca, za który przysługuje rozliczana transza wsparcia pomostowego tj. data wystawienia dokumentu oraz data zapłaty powinna dotyczyć tego samego miesiąca.
Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w biurze projektu w terminie do 5 dnia kalendarzowego po upływie miesiąca, za który przysługiwała dana transza wsparcia pomostowego.
W załączniku przesyłamy Państwu wzory w/w dokumentów oraz szczegółową instrukcję rozliczania się z otrzymanego wsparcia pomostowego finansowego.

DO POBRANIA:
Formularz rozliczenia wsparcia pomostowego
Instrukcja rozliczania wsparcia pomostowego
Oświadczenie dotyczące rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego

 

Data aktualizacji 28.10.2020

II TURA NABORU
Szanowni Państwo,
z uwagi na sytuację w kraju pracujemy w systemie hybrydowym, co opóźnia prace związane z oceną Państwa dokumentów rekrutacyjnych. Bardzo przepraszamy za długi czas oczekiwania na wywieszenie listy rankingowej. Prosimy o jeszcze chwilę cierpliwości i wyrozumiałość.

 

Data aktualizacji 09.10.2020

I TURA NABORU
Szanowni Państwo,
podpisywanie umów odbywać się będzie w siedzibie firmy Consultor Sp z o.o. w dniach od 2 listopada 2020 roku do 10 listopada 2020 r. w godzinach 09:00 - 16:00. Ze względu sytuację epidemiologiczną w kraju, każda osoba musi zgłosić się o umówionej godzinie. W przypadku braku możliwości stawienia się w określonym  terminie prosimy o wcześniejszy kontakt celem umówienia innej daty spotkania.
Poniżej opisujemy działania jakie macie Państwo podjąć przed podpisaniem umowy.

1. Prosimy o ustalenie/przygotowanie zabezpieczenia do umowy na otrzymanie wsparcia finansowego – wszystkie niezbędne informacje znajdują się w zakładce „Do pobrania” w pliku o nazwie „Informacja o formie zabezpieczeń do umowy na otrzymanie wsparcie finansowego”.
2. Prosimy o zarejestrowanie działalności w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
UWAGA!!! Wymagany w projekcie okres 12 miesięcy prowadzonej działalności liczony będzie od dnia podpisania umowy. Wszelkie wydatki ponoszone w ramach prowadzonej działalności będą kwalifikowalne od dnia podpisania umowy na podpisanie dofinansowania (data wystawienia = data zapłaty – wszystkie faktury i rachunki muszą być z datami listopadowymi po dniu podpisania umowy).
3. Prosimy o założenie konta bankowego (firmowego). Konto to nie może być kontem powiązanym z Państwa kontem osobistym oraz nie może być rachunkiem oszczędnościowym. Konto bankowe firmowe służyć będzie do wypłaty dotacji głównej oraz wsparcia pomostowego.
4. W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie poręczenia osoby fizycznej należy stawić się w dniu podpisania umowy wraz z poręczycielem.
Z uwagi na sytuację w kraju wywołaną pandemią koronawirusa bardzo proszę o przyjście na podpisanie umów w maseczkach z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i ostrożności. Osoby, które przyjadą bez maseczki nie będą mogły wejść do biura. Jeżeli ktoś z Państwa źle się czuje, jest chory bądź miał kontakt z osobą, która jest chora albo przebywa na kwarantannie, proszę o wiadomość. Wówczas będziemy wyznaczać inny termin spotkania.

 

Data aktualizacji 08.10.2020

I TURA NABORU
Szanowni Państwo,
informujemy, że Komisja Oceny Wniosków zakończyła swoją pracę odnośnie rozpatrywania odwołań złożonych w czasie procedury odwoławczej. W załączniku znajduje się ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach projektu „Zatrudnij się sam! 2 edycja”.

 

Data aktualizacji 28.09.2020

I TURA NABORU
Szanowni Państwo,
Komisja Oceny Wniosków zakończyła swoją pracę dotyczącą oceny Państwa wniosków na przyznanie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanami. W załączniku znajduje się wstępna lista Uczestników rekomendowanych do otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie
i prowadzenie działalności w ramach projektu „Zatrudnij się sam! 2 edycja”.

 

Data aktualizacji 21.09.2020

I TURA NABORU
Szanowni Państwo,
chciałyśmy poinformować, że od dnia dzisiejszego tj. 21 września do dnia 23 września 2020 roku obradować będzie KOMISJA OCENY WNIOSKÓW, która rozpatrzy złożone przez Państwa wnioski o przyznanie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości. Następnie, zostaniecie Państwo poinformowani mailowo oraz poprzez wywieszenie listy na stronie projektu o wynikach obrad.

 

Data aktualizacji 21.09.2020

II TURA NABORU
Szanowni Państwo,
informujemy, że od dzisiaj rozpoczęła się ocena formalna złożonych przez Państwa formularzy rekrutacyjnych do II naboru projektu „Zatrudnij się sam! 2 edycja”. Bardzo prosimy o uważne sprawdzanie maila (również wiadomości SPAM), ponieważ w razie braków formalnych zostaniecie o nich Państwo poinformowani mailowo.
W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu!

 

Data aktualizacji 14.09.2020

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 12 września podjęliśmy decyzję o zamknięciu rekrutacji do II naboru do projektu „Zatrudnij się sam! 2 edycja” z uwagi na przekroczenie wymaganego limitu wniosków zgłoszeniowych tj. 120 formularzy rekrutacyjnych.

 

Data aktualizacji 26.08.2020

Szanowni Państwo,
z uwagi na doświadczenie zdobyte w trakcie rekrutacji w I turze naboru do projektu „Zatrudnij się sam! 2 edycja” uprzejmie informujemy i przypominamy, że:

a.    Formularz rekrutacyjny musi być zaparafowany na każdej stronie
b.    Prosimy pamiętać o dołączaniu stosownych zaświadczeń, które Państwa dotyczą
c.    Prosimy nie zapominać o wypełnieniu i dołączeniu załączników, które znajdują się w oddzielnym pliku
d.    Umowa o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych jest dla Państwa do wglądu – proszę jej nie wypełniać i nie dołączać
e.    Przed wypełnieniem formularza rekrutacyjnego, prosimy zapoznać się z Regulaminem projektu

Ponadto, prosimy aby formularze składane drogą mailową były zeskanowane w jednym pliku (a nie w kilkunastu), opatrzone Państwa imieniem i nazwiskiem i przesłane najlepiej w formacie PDF.

Jednocześnie, chciałybyśmy poinformować, że z uwagi na pojawiające się trudności w czasie rekrutacji do I tury projektu w obecnym naborze przyjętych do projektu zostanie
minimum 33 kobiety oraz 19 mężczyzn, co łącznie zakwalifikuje do etapu szkoleniowo doradczego 52 osoby.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

 

Data aktualizacji 25.08.2020

Szanowni Państwo,
w załączniku znajduje się Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz plik jako wzór mający na celu ułatwić Państwu wypełnienie tego formularza. Wyżej wymieniony formularz powinien zostać złożony wraz z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na wsparcie pomostowe finansowe i niefinansowe.

Formularz informacji de minimis

Formularz informacji de minimis - wzór wypełniony

 

Data aktualizacji 24.08.2020

Szanowni Państwo,
w chwili obecnej trwają spotkania indywidualne z doradztwa w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Po tych spotkaniach zostaniecie Państwo zaproszeni na ostatnie grupowe, czterogodzinne zajęcia z wyżej wskazanej tematyki. Każdy z Państwa zostanie poinformowany mailowo o terminie odbywania się zajęć grupowych. Prosimy pamiętać również o terminie składania wniosków na wsparcie finansowe i pomostowe (tj. od 8 września do 17 września 2020 roku), ponieważ złożenie wniosku w innym czasie będzie skutkowało jego odrzuceniem. Jednocześnie, prosimy o zapoznanie się z załączoną Informacją o formach zabezpieczeń do umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Życzymy Państwu cierpliwości i wytrwałości w czasie tworzenia i pisania biznesplanów!

 

Data aktualizacji 24.08.2020

Szanowni Państwo,
w zamieszczonej tabeli przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienia dotyczące poszczególnych sektorów gospodarki:

SEKTOR BIAŁEJ GOSPODARKI
Prowadzenie działalności w sektorze białej gospodarki musi być związane z lecznictwem, ochroną zdrowia, farmaceutyką, usługami medyczno-opiekuńczymi oraz przemysłem produktów medycznych lub produkcją wyrobów medycznych. Przykładowo za działalność w sektorze białej gospodarki może być uznana działalność lekarska, dentystyczna, protetyczna, fizjoterapeutyczna, farmaceutyczna czy paramedyczna.
SEKTOR SREBRNEJ GOSPODARKI
Prowadzenie działalności w sektorze srebrnej gospodarki musi być związane z zaspokajaniem potrzeb wyłaniających się z procesu starzenia się ludności, tzn. działalność musi polegać na świadczeniu usług na rzecz osób starszych lub produkcji wyrobów dla tej grupy docelowej. Przykładowo za działalność w sektorze srebrnej gospodarki może być uznana działalność w zakresie świadczenia usług zdrowotnych na rzecz osób starszych (porady lekarskie, opieka geriatryczna, usługi rehabilitacyjne, usług protetyczne), działalność w zakresie świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych (domy opieki, usługi pielęgnacyjne), specjalistyczny przewóz osób starszych, zajęcia edukacyjne skierowane do osób starszych, zajęcia sportowe dla osób starszych z wyłączeniem świadczenia usług na rzecz innych grup odbiorców.
SEKTOR ZIELONEJ GOSPODARKI
Prowadzenie działalności w sektorze zielonej gospodarki (poza rolnictwem), musi być związane z wykorzystaniem instrumentów sprzyjających ochronie środowiska poprzez redukcję emisji gazów i zanieczyszczeń czy zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i surowców w takich dziedzinach gospodarki jak transport zbiorowy, odnawialne źródła energii, budownictwo oraz gospodarka odpadami. Przykładowo za działalność w sektorze zielonej gospodarki może być uznana działalność w zakresie budownictwa domów energooszczędnych, domów pasywnych, wykonywanie termoizolacji czy energooszczędnych instalacji (ale już nie zwykła działalność remontowo-wykończeniowa np. układanie glazury, malowanie), recykling odpadów, działalność w zakresie OZE, działalność w zakresie gospodarki odpadami
i ściekami, produkcja ekologiczna.

Jednocześnie, chciałybyśmy przypomnieć, że formularze rekrutacyjne składacie Państwo od godziny 08.00 (tyczy się to również złożonych formularzy rekrutacyjnych drogą mailową). Prosimy także, aby skanowane dokumenty były scalone w jeden plik, opatrzony Państwa imieniem i nazwiskiem, najlepiej w formacie PDF. W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

 

Data aktualizacji 24.08.2020

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO II TURY!

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu drugiego naboru wniosków do projektu „Zatrudnij się sam! 2 edycja”. W związku z tym w terminie od 4 września do 13 września 2020 roku będziemy przyjmować dokumenty rekrutacyjne.

Dokumenty przyjmujemy w biurze projektu tj.: Consultor Sp. z o.o., ulica Mieszka I 6, 20 – 610 Lublin.

Z uwagi na aktualną sytuację w kraju wywołaną COVID-19 wskazane jest składanie zeskanowanych formularzy rekrutacyjnych drogą mailową na adres mailowy: e.brus@consultor.pl a następnie uzupełnienie ich w wyznaczonym terminie o tożsamą wersję papierową. Termin  dostarczenia wersji papierowej zostanie podany mailowo każdemu  potencjalnemu uczestnikowi. Formularz rekrutacyjny można także  złożyć za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do biura projektu, w godzinach od 8.00 do 16.00. Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony w biurze projektu.

Dokumenty można złożyć osobiście, ale pod warunkiem wcześniejszego umówienia się telefonicznie i potwierdzenia umówionej wizyty na konkretny dzień i godzinę.

Prosimy pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa, rękawiczkach oraz zachowaniu wymaganego dystansu.

Osoby zainteresowanie udziałem w projekcie informujemy, iż w zakładce DO POBRANIA znajdują się dokumenty związane z rekrutacją oraz realizacją projektu „Zatrudnij się sam!- 2 edycja”. Prosimy o zapoznanie się ze WSZYSTKIMI DOKUMENTAMI. W razie pytań prosimy o kontakt: e.brus@consultor.pl - tel. 509 897 677n.romaniuk@consultor.pl – tel. 509 611 394.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
- FORMULARZ REKRUTACYJNY
- ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
- REGULAMIN REKRUTACJI
- SŁOWNIK
- KARTA OCENY FORRMUALRZA REKRUTACYJNEGO
- KARTA OCENY PREDYSPOZYCJI

KOMPLET DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Zgodnie z &2, punkt 8  Regulaminu rekrutacji w przypadku  w przypadku dużej liczby złożonych Formularzy rekrutacyjnych ponad 120  termin rekrutacji może być skrócony. Informacja o zmianie terminu, przedłużeniu lub zakończeniu rekrutacji umieszczona zostanie na stronie internetowej oraz w siedzibie Beneficjenta.

Do Formularza należy dołączyć:
W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – zaświadczenie z PUP
o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna, z uwzględnieniem okresu zarejestrowania.

W przypadku osób biernych zawodowo - zaświadczenia z ZUS o nieodprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne/ decyzja o przyznaniu emerytury lub renty, podpisane oświadczenie 1f

W przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych  - podpisanie oświadczenia 1f , w przypadku zakwalifikowania się do projektu niezbędne będzie dostarczenie zaświadczeń z ZUS i KRUS o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym
W przypadku osoby zatrudnionej na umowę krótkoterminową - Zaświadczenie/a
o zatrudnieniu, z którego/których wynikają następujące informacje: forma zatrudnienia, czas zatrudnienia oraz czy zarobki nie przekraczają płacy minimalnej wraz z oświadczeniem, że wykazane dochody są jedynymi dochodami potencjalnego Uczestnika/czki  

W przypadku osoby ubogo pracującej: dokumenty potwierdzające, posiadanie statusu osoby ubogiej pracującej, która zamieszkuje w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadających na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu

W przypadku  osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin - Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa ( załącznik 1a)  oraz  zaświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS,

W przypadku osób z niepełnosprawnościami: Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność, Ankieta odnośnie specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami  ( 1e)– jeśli dotyczy

Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenach obszaru zdegradowanego (załącznik 1c) – jeśli dotyczy

Oświadczenie o zamieszkiwaniu gminy o najniższym poziomie przedsiębiorczości z województwa lubelskiego (załącznik 1d) – jeśli dotyczy

Oświadczenie zamiarze utworzenia przedsiębiorstwa społecznego (załącznik 1b)  – jeśli dotyczy

Przypominamy, iż za dzień złożenia formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony w biurze projektu/ przesłany e - mailem. Dokumenty rekrutacyjne złożone poza terminem rekrutacji wskazanym na stronie internetowej nie podlegają rozpatrzeniu.

Pragniemy podkreślić, iż złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie gwarantuje udziału w dalszych etapach realizacji projektu!

W razie pytań i wątpliwości, zachęcamy do kontaktu!

 

Data aktualizacji 21.08.2020

W związku z ogłoszeniem w dniu. 11.08. 2020 r. na stronie Głównego Urzędu Statystycznego kwoty przeciętnego wynagrodzenia brutto w drugim kwartale 2020 roku, informujemy iż wnioskowana kwota bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości nie może przekroczyć aktualnie obowiązującej 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, tj. 30 146,88 zł brutto (5024,48 zł x 6 miesięcy)

Wnioskowanie o wyższą kwotę skutkować będzie odrzuceniem wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

 

Data aktualizacji 19.08.2020

Szanowni Państwo,
informujemy iż  w dniach od 8 września do 17 września 2020 roku do godziny 16.00 przyjmujemy wnioski o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego  (Załącznik nr 5)

Wnioski składane  powinny być wraz z biznesplanem opracowanym na podstawie - Załącznik nr 6.   

Wnioski należy złożyć do siedziby firmy tj.:
Consultor Sp. z o.o.
ul. Mieszka I 6,
20-610 Lublin
lub wysłać na podany adres pocztą/kurierem.

Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach wypełnionych elektronicznie - dwóch oryginałach lub oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, w terminie wskazanym przez Beneficjenta. Oryginał dokumentu musi być podpisany  we skazanym miejscu i parafowany na każdej stronie. Kopia dokumentu musi  zawierać na każdej stronie zapis "za zgodność z oryginałem", datę oraz podpis  lub dokument musi posiadać ponumerowane strony, na pierwszej stronie zapis "za zgodność z oryginałem” od str......do str..... datę oraz podpis, pozostałe strony muszą być zaparafowane

BIZNESPLANY POWINNY BYĆ TRWALE SPIĘTE.

Każdy Uczestnik/ Uczestniczka Projektu otrzyma poświadczenie wpływu Wniosku.

Wraz z Wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego należy złożyć następujące dokumenty:
1.    Zaświadczenie o ukończeniu etapu szkoleniowo – doradczego
2.    Biznesplan
3.    Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis
4.    Oświadczenie o akceptacji Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości
5.    Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków
6.    Oświadczenie o niekwalifikowalności VAT

Uwaga!!! Beneficjent (Uczestnik Projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej co do zasady powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji. Natomiast, środki finansowe zostaną przekazane dopiero w momencie podpisania Umowy o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości.

Do pobrania:
1.    Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis
2.    Oświadczenie o akceptacji Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości
3.    Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków
4.    Oświadczenie o niekwalifikowalności VAT
5.    Katalog podstawowych wydatków w ramach wsparcia pomostowego
6.    Lista identyfikatorów gmin
7.    Załącznik nr 5 – Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego  
8.    Załącznik nr 6 -  Biznesplan
9.    Załącznik nr 4 – Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Komplet dokumentów do pobrania

 

Data aktualizacji 06.08.2020

Szanowni Państwo,
informujemy, że zostaliście Państwo podzieleni na cztery grupy i od poniedziałku tj. 10 sierpnia rozpoczynacie szkolenie „ABC przedsiębiorczości”. Trzy grupy będą odbywały szkolenie w Lublinie, a jedna grupa w Łukowie (z uwagi na dużą ilość osób z tamtych okolic). Każdy z Państwa otrzyma harmonogram na e – mail, a ponadto zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie o terminie trwania szkolenia.

Jednocześnie przypominamy, że udział w szkoleniu jest obligatoryjny dla wszystkich. Po odbyciu szkolenia zostaniecie Państwo skierowani na zajęcia indywidualne (2 x 4h) z doradztwa dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Później, przewidziane są jeszcze zajęcia grupowe (4 godziny) również o tym samym zakresie tematycznym.
W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, zachęcamy do kontaktu.

 

Data aktualizacji 21.07.2020

Szanowni Państwo,
w załączonym pliku przedstawiamy ostateczną LISTĘ RANKINGOWĄ osób zakwalifikowanych do projektu. Wydłużony czas wywieszenia listy był spowodowany procedurą odwoławczą z której skorzystali niektórzy z Państwa. Osobom zakwalifikowanym i przyjętym do etapu szkoleniowo – doradczego, serdecznie gratulujemy.
Przypominamy również, że osoby zakwalifikowane do projektu, które posiadają status osoby biernej zawodowo bądź osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w ewidencji urzędów pracy proszone są o jak najszybsze dostarczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenia
o nieodprowadzaniu składek/ niepodleganiu ubezpieczeniu
z racji posiadanego statusu.
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.


Szanowni Państwo,
jesteśmy świadomi, że czas oczekiwania na rozpoczęcie szkolenia „ABC przedsiębiorczości” wydłuża się, ale jest to spowodowane procedurami, które są wymagane w trakcie realizacji projektu. W najbliższym czasie każdy z Państwa otrzyma informację o miejscu i terminie szkolenia.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności i prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości.

 

Data aktualizacji 03.07.2020

Szanowni Państwo,
w załączonym pliku LISTA RANKINGOWA znajduje się lista osób, które na podstawie punktów (średniej z ocen merytorycznych, punktów premiujących oraz opinii doradcy zawodowego) zostały zakwalifikowane do projektu „Zatrudnij się sam! 2 edycja”. Wszystkim osobom, które zostały przyjęte – serdecznie gratulujemy. Jednocześnie, przypominamy, że rozbieżność punktowa na liście rankingowej oraz liście rezerwowej wynika z zapisów we wniosku tj. do projektu zostaje przyjętych 52 osoby z czego 29 osób stanowią kobiety, a 23 osoby mężczyźni. W przypadku rezygnacji osoby z udziału w projekcie, przyjęta zostaje pierwsza osoba z listy rezerwowej z największą liczbą punktów oraz deklaracją zatrudnienia pracownika w przeciągu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

 

Data aktualizacji 19.06.2020

Szanowni państwo, 

w obecnej chwili trwają spotkania z doradcą zawodowym  które mają na celu zbadanie  predyspozycji do utworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli któryś z kandydatów do wzięcia udziału w projekcie  nie  odbędzie rozmowy z doradcą zawodowym, będzie to niestety równoznaczne z odrzuceniem jego formularza. Rozmowa  z doradcą zawodowym jest obligatoryjna Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu się do projektu będzie na początku lipca 2020. Prosimy o cierpliwość,  wpłynęło  nam bardzo dużo zgłoszeń.

Przypominamy, iż  jeżeli ktoś chce wziąć udział w projekcie nie powinien zmieniać swojego statusu na rynku pracy, jeżeli ktoś  zmieni status na rynku pracy powinien nas o tym poinformować. Nie można też w międzyczasie zakładać działalności gospodarczej na własną rękę. Osoby takie będą wykluczane z brania udziału w projekcie.

 

Data aktualizacji 10.06.2020

Szanowni Państwo,

dnia 12 czerwca 2020r. biuro firmy Consultor Sp. z o.o. będzie NIECZYNNE.

 

Data aktualizacji 27.05.2020

Szanowni Państwo,  

rozpoczęła się procedura oceny formularzy rekrutacyjnych. Bardzo prosimy o odbieranie poczty e-mail, gdyż tak  przeważnie będziemy się z Państwem kontaktować.  W sprawie uzupełnienia braków  i umawiania się na spotkania z doradcą zawodowym w sprawie  badania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Data aktualizacji 25.05.2020

Szanowni Państwo,

informujemy o zakończeniu procesu przyjmowania formularzy   rekrutacyjnych do projektu.  Rozpoczynają się prace  nad oceną  formularzy rekrutacyjnych. O dalszych etapach rekrutacji będą Państwo informowani mailowo/ telefonicznie.

 

Data aktualizacji 13.05.2020

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż dokumenty rekrutacyjne przyjmujemy od 14.05.2020r. od  godz. 8.00, dotyczy to także dokumentów wysyłanym drogą mailową.

Jeszcze raz przypominamy ,że składamy  wypełniony zeskanowany formularz rekrutacyjny wraz z wybranymi załącznikami – 1a,b,c,d,e,f – jeśli dotyczy, dokumenty potwierdzające przynależność do grupy docelowej nie składamy innych załączników.

 

Data aktualizacji 03.05.2020

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ!

Informujemy, że od 14 maja 2020r. do 24  maja 2020r.  będziemy przyjmować dokumenty rekrutacyjne do projektu „Zatrudnij się sam!-2 edycja”

Dokumenty przyjmujemy w biurze projektu: ul. Mieszka I 6, 20-610 Lublin w godzinach 8.00-16.00

Z uwagi na aktualną sytuację w kraju wywołaną COVID-19 wskazane jest składanie zeskanowanych formularzy rekrutacyjnych drogą mailową na adres mailowy : e.brus@consultor.pl, a następnie uzupełnienie ich w wyznaczonym terminie o tożsamą wersję papierową. Termin  dostarczenia wersji papierowej zostanie podany mailowo każdemu  potencjalnemu uczestnikowi.
Formularz rekrutacyjny można także  złożyć za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do biura projektu, w godzinach od 8.00 do 16.00. Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony w biurze projektu.
Dokumenty można złożyć osobiście, ale pod warunkiem umówienia się telefonicznie i potwierdzenia na konkretny dzień i godzinę .

Prosimy pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa, rękawiczkach oraz zachowaniu wymaganego odstępu.

Osoby zainteresowanie udziałem w projekcie informujemy, iż w zakładce DO POBRANIA  znajdują się dokumenty związane z rekrutacją oraz realizacją projektu „Zatrudnij się sam!- 2 edycja”. Prosimy o zapoznanie się ze WSZYSTKIMI DOKUMENTAMI. W razie pytań prosimy o kontakt: e.brus@consultor.pl , tel. 509 897 677,  509 611 394

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

    - REGULAMIN REKRUTACJI
    - FORMULARZ REKRUTACYJNY DO WYDRUKU
    - FORMULARZ REKRUTACYJNY DO WYPEŁNIENIA
    - ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
    - SŁOWNIK
    - KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
    - KARTA OCENY PREDYSPOZYCJI

KOMPLET DOKUMENTÓW DO POBRANIA
     

Zgodnie z &2, punkt 8  Regulaminu rekrutacji w przypadku  w przypadku dużej liczby złożonych Formularzy rekrutacyjnych ponad 120  termin rekrutacji może być skrócony. Informacja o zmianie terminu, przedłużeniu lub zakończeniu rekrutacji umieszczona zostanie na stronie internetowej oraz w siedzibie Beneficjenta.

Do Formularza należy dołączyć:

W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna, z uwzględnieniem okresu zarejestrowania.
W przypadku osób biernych zawodowo - zaświadczenia z ZUS o nieodprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne/ decyzja o przyznaniu emerytury lub renty, podpisane oświadczenie 1 f
W przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych  - podpisanie oświadczenia 1f , w przypadku zakwalifikowania się do projektu niezbędne będzie dostarczenie zaświadczeń z ZUS i KRUS o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym

W przypadku osoby zatrudnionej na umowę krótkoterminową - Zaświadczenie/a o zatrudnieniu, z którego/których wynikają następujące informacje: forma zatrudnienia, czas zatrudnienia oraz czy zarobki nie przekraczają płacy minimalnej wraz z oświadczeniem, że wykazane dochody są jedynymi dochodami potencjalnego Uczestnika/czki  


W przypadku osoby ubogo pracującej: dokumenty potwierdzające, posiadanie statusu osoby ubogiej pracującej, która zamieszkuje w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadających na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu

W przypadku  osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin - Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa ( załącznik 1a)  oraz  zaświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS,

W przypadku osób z niepełnosprawnościami: Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność , Ankieta odnośnie specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami  ( 1e)– jeśli dotyczy


Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenach obszaru objętego rewitalizacją ( załącznik 1c) – jeśli dotyczy

Oświadczenie o zamieszkiwaniu gminy o najniższym poziomie przedsiębiorczości z woj. lubelskiego ( załącznik 1d) – jeśli dotyczy
Oświadczenie zamiarze utworzenia przedsiębiorstwa społecznego ( załącznik 1b)  – jeśli dotyczy


DOKUMENTY ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

    - REGULAMIN  PRZYZNAWANIA WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
    - WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH - DO WYDRUKU
    - WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH - DO WYPEŁNIENIA
    - WZÓR BIZNESPLANU
    - WZÓR BIZNESPLANU - DO WYPEŁNIENIA
    - MINIMALNY ZAKRES WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH OCENY BIZNESPLANU
    - KARTA OCENY BIZNESPLANU
    - ZBIORCZA KARTA OCENY BIZNESPLANU
    - WZÓR UMOWY NA UDZIELENIE WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KOMPLET DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Przypominamy, iż za dzień złożenia formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony w biurze projektu/ przesłany mailem. Dokumenty rekrutacyjne złożone poza terminem rekrutacji wskazanym na stronie internetowej nie podlegają rozpatrzeniu.

Pragniemy podkreślić, iż złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie gwarantuje udziału w projekcie!!!

 

 

Data aktualizacji 28.04.2020

Consultor sp. z o.o.   informuje, że zgodnie ze standardami udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dotacje oraz finansowe wsparcie pomostowe udzielane będą w kwotach netto bez względu na status podatkowy uczestnika projektu.

Maksymalna kwota dotacji wraz z podatkiem VAT nie może przekraczać 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę* (zgodnie z aktualnym Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego), a maksymalna kwota dotacji netto (kwota wnioskowana) wynosi: 27 000,00 zł.

Aktualnie przeciętne wynagrodzenie za pracę wynosi    5198,58  zł / miesięcznie; sześciokrotność to 31 191,48 zł)**.

Natomiast maksymalna kwota wsparcia pomostowego wynosi 1 770 zł/ miesięcznie (bez podatku VAT), a miesięcznie wsparcie pomostowe z podatkiem VAT nie może przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (aktualnie 2600 zł***).

Podsumowując:

    maksymalna kwota dotacji wynosi 27 000 ,00zł netto (bez podatku VAT),
    maksymalna kwota wsparcia pomostowego wynosi 21 240,00 zł netto (12 miesięcy x 1770,00 zł).

Podatek VAT nie jest kwalifikowalny.

* przeciętne wynagrodzenie – oznacza to przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”

** Wskazana 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę będzie aktualizowana w sytuacji zmiany wysokości przeciętnego wynagrodzenia

*** Kwota nie większa niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia kwoty wsparcia pomostowego finansowego. Wskazana kwota będzie aktualizowana w sytuacji zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia.

 

Data aktualizacji 16.03.2020

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną oraz zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Firma Consultor sp. o.z o. informuje, że:

ograniczamy bezpośredni kontakt z   uczestnikami   projektu.  Informujemy, iż nadal jesteśmy na bieżąco do Państwa dyspozycji  drogą pośrednią – telefonicznie, mailowo,  pocztę tradycyjną.  Nasi pracownicy służą bieżącą pomocą  i obsługą.  

Życzymy dużo zdrowia
Zespół  pracowników Consultor Sp. z o.o.

 

Data aktualizacji 06.02.2020

Szanowni Państwo, informujemy, że jeszcze nie rozpoczęliśmy rekrutacji do projektu. Czekamy na zatwierdzenie dokumentów rekrutacyjnych do projektu przez Urząd Marszałkowski.
Jak tylko zostaną one zatwierdzone pojawią się one na naszej stronie. Zostanie podany termin rekrutacji do pierwszego naboru. Jednakże nie będzie on wcześniejszy niż  10 dni kalendarzowych od zamieszczenia  dokumentów  rekrutacyjnych na naszej stronie. Do I tury naszego projektu przyjmiemy 52 osoby. Kolejna tura rekrutacji planowana jest w październiku/listopadzie 2020r.

 

Data aktualizacji 02.01.2020

Serdecznie informujemy że z dniem 01.01.2020 firma Consultor Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu „Zatrudnij się sam! – 2 edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

CEL-rozwój przedsiębiorczości  i samozatrudnienia w województwie lubelskim przez przygotowanie 104 osoby (58K,46M) z województwa lubelskiego powyżej 30 roku życia  osoby bezrobotne bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:


aa) osoby starsze (w wieku 50+)
bb) kobiety
cc) osoby z niepełnosprawnościami
dd) osoby długotrwale bezrobotne
ee) osoby o niskich kwalifikacjach

b) mężczyzn  w wieku 30–49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu UP, oraz
nie należą do kategorii wskazanych w pkt a) w lit. cc – ee oraz w pkt c) i pkt e),
c) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia)
d) reemigranci,
e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
f) osoby pracujące, w tym tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych,
których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości min wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do  projektu


do prowadzenia własnej działalności gospodarczej ,w tym utworzenie 88 firm i zatrudnieniu przez uczestników projektu 19 osób dzięki bezzwrotnym dotacjom, wsparciu pomostowemu finansowemu niefinansowemu od 01.01.2020r.do 31.12.2021


W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerami telefonu, 509 897 677, 509 611 394. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.

 

 

Script logo